ประเภทธุรกิจ

ระบบไลน์พ่นสีฝุ่นและสีน้ำสายพาน บูทพ่นสีมีม่านน้ำระบบป้องกันฝุ่นละอองและไอระเหยทินเนอร์ ไปจนถึงงานติดตั้งระบบออโตเมชั่น หุ่นยนต์พ่นสีระบบอัตโนมัติ โรบอร์ทออโต้ robotic painting system พร้อมติดตั้งไลน์สายพานเตาอบแห้ง ห้องอบสี จำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับงานพ่นสี จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีน้ำมัน paint spraying equipment

อบชิ้นงาน/ อุตสาหกรรม

ผลิตและรับผลิตเครื่องจักร เช่น ห้องอบไม้ เครื่องดูดควันไม้ ในระบบโรงงานไม้

รับอบสีเหล็ก