ประเภทธุรกิจ

หอพักรวม จำนวน 50 ห้อง

หอพักสตรี รายเดือน

หอพักสตรี

หอพักสตรี

หอพักสตรี

จำนวน 45 ห้อง

หอพักหญิง

หอพัก