ประเภทธุรกิจ

สุราไทย สุราต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ ทุกชนิด เครื่องดื่มทุกชนิด

ตัวแทนจำหน่ายสุราและเบียร์ต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง สุราไทย ต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่าย สกอตต์,วิสกี้, จอนห์นี่วอคล์เกอร์, ชีวาส, ฮันเดรส, ไวน์ต่างประเทศ ทุกชนิด

บริการส่งสินค้า เหล้า,เบียร์,ยาสูบ,เครื่องดื่มทุกชนิด

นำเข้าสุราต่างประเทศ

นำเข้าสุรา

สุราไทยและต่างประเทศ

จำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์ เบียร์,ไวน์

ตัวแทนจำหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิด

สุรา, เครื่องดื่ม