ประเภทธุรกิจ

สุราไทย สุราต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ ทุกชนิด เครื่องดื่มทุกชนิด

ตัวแทนจำหน่ายสุราและเบียร์ต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง สุราไทย ต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่าย สกอตต์,วิสกี้, จอนห์นี่วอคล์เกอร์, ชีวาส, ฮันเดรส, ไวน์ต่างประเทศ ทุกชนิด

นำเข้าสุราต่างประเทศ

บริการส่งสินค้า เหล้า,เบียร์,ยาสูบ,เครื่องดื่มทุกชนิด

สุรา จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็คเลเบิ้ล Johnnie Walker Black Label, เครื่องดื่ม เบย์ลี่ส์ Baileys

ตัวแทนจำหน่ายสิงห์ ลีโอ โซดาสิงห์ น้ำสิงห์ บีอิ้ง เหล้าขาว ในจังหวัดนครปฐม

ตัวแทนจำหน่ายสิงห์ ลีโอ โซดาสิงห์ น้ำสิงห์ บีอิ้ง เหล้าขาว ในจังหวัดนครปฐม

นำเข้าสุรา

นำเข้าสุราต่างประเทศ

สุรา และ จัดสินค้าตามงานแต่งงาน ไวน์