บริษัท ฮอเรก้าเชียงใหม่ จำกัด

ที่อยู่
40/7 หมู่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์ เบียร์,ไวน์