ประเภทธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บริษัท ธนเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ จำหน่ายสุรา เป็นผู้ จำหน่ายเหล้า สุรา-ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย สุราขาวตรา น้ำเต้าทอง (nam tao tong) สุราผสม วันมอร์ (one more) แม็กน่า (magna) โอบามา (obama) มอลเล็ต (mallet) โอเดีย (o’dia) น้ำเต้าหยก (nam tao yok) ยอดเพชร

สุราไทย สุราต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ ทุกชนิด เครื่องดื่มทุกชนิด

ตัวแทนจำหน่ายสุราและเบียร์ต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง สุราไทย ต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่าย สกอตต์,วิสกี้, จอนห์นี่วอคล์เกอร์, ชีวาส, ฮันเดรส, ไวน์ต่างประเทศ ทุกชนิด

บริการส่งสินค้า เหล้า,เบียร์,ยาสูบ,เครื่องดื่มทุกชนิด

สุรา

ขายสุรา

สุราพื้นเมือง