ประเภทธุรกิจ

บริษัท ธนเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ จำหน่ายสุรา เป็นผู้ จำหน่ายเหล้า สุรา-ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย สุราขาวตรา น้ำเต้าทอง (nam tao tong) สุราผสม วันมอร์ (one more) แม็กน่า (magna) โอบามา (obama) มอลเล็ต (mallet) โอเดีย (o’dia) น้ำเต้าหยก (nam tao yok) ยอดเพชร

สาโทรไชโย

จำหน่ายเหล้าขาวชุมชน 35-40 ดีกรี

สุราแสงโสม, แม่โขง, สุรามังกรทอง, เบียร์ช้าง,เบียร์อาชา,วิสกี้ บลู, เบียร์ เฟเดอร์บรอย, เครื่องดื่มเกลือแร่ พาวเวอร์ พลัส

สุรา

ขายสุรา

สุราพื้นเมือง

ผลิตสุราตามออเดอร์