ประเภทธุรกิจ

ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสาร, ดูแลเว็บไซต์ เช่น การส่ง SMS

ธารธาดา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารด้านโทรคมนาคมหลายประเภท รวมไปถึงออกแบบและประเมินราคาติดตั้งและเดินสายระบบสายไฟเบอร์ออฟติกได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ ในราคากันเอง ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้แก่ AIS DTAC True เดินสายไฟเบอร์ออฟติก โดยทีมช่างมืออาชีพพร้อมให้บริการ

วางระบบเครือข่ายการสื่อสาร

การสื่อสาร

บริการงานออกแบบระบบสื่อสาร

บริการด้านระบบสื่อสารทุกชนิด

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

ผลิตสิ่งพิมพ์

บริการพัฒนา ฝึกอบรม และเป็นที่ปรึษาด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ