ประเภทธุรกิจ

ลูกโป่ง ลูกโป่งสวรรค์ ลูกโป่งบิดดัด ลูกโป่งตกแต่ง ลูกโป่งประดิษฐ์ และ งานพิมพ์ พิมพ์โฆษณา โฆษณาบนลูกโป่ง สกรีน พิมพ์ลาย พิมพ์โลโก้

ลูกโป่ง

รับจัดพิธีต่างๆ พิธีเปิดป้าย, พิธีวางศิลาฤกษ์,พิธีสงฆ์ ประดับตกแต่งสถานที่ ลูกโป่งสวรรค์ บัลลูนโฆษณา,พิมพ์ข้อความบนลูกโป่ง, จำหน่ายลูกโป่งชนิดต่างๆ

ผลิตและจำหน่ายลูกโป่ง

จำหน่ายลูกโป่งทุกชนิดปลีก-ส่ง พิมพ์โลโก้ 1-4 สี และรับอัดลูกโป่ง, จำหน่ายและให้เช่าบัลลูนยักษ์ลอยฟ้า, จัดงานพีธีเปิดแพรป้ายลูกโป่ง และแพรป้ายรูดและรับตกแต่ง จำหน่ายลูกโป่งและบอลลูน รับตกแต่งทำซุ้มนอกสถานที่ (ด้วยลูกโป่ง) มีเครื่องสกายทิวให้เช่าและซื้อ สูบลูกโป่งอัดแก๊สสำหรับนอกสถานที่ พิธีเปิดผ้าแพรถือปล่อย

จำหน่ายปลีก และส่ง ลูกโป่งหลายสีหลายรูปแบบ และอุปกรณ์ ทุกชนิด พร้อมรับพิมพ์ Logo ลูกโป่งโฆษณา ด้วยระบบ ซิลค์สกรีน สวยงาม

บอลลูน, ซุ้มพองลม, สกายทูป, มาสคอตแอร์แดนซ์, บอลลูนโฆษณาลอยฟ้า, ตุ๊กตาเต้นระบำ, ท่อลมเป่าผ้า, พัดลมเป่าผ้า, Balloon, Archway, Sky tube, Skytube, Mascot air dancer, Helium balloon, Mock up balloon, Inflatable.

จำหน่ายลูกโป่ง,บอลลูน Balloon,อุปกรณ์จัดงานปาร์ตี้ ,รับจัดลูกโป่งทุกเทศกาล

จำหน่าย,ให้เช่าบอลลูนโฆษณาลอยฟ้า,ซุ้มพองลม,มาสคอตแอร์แด๊นซ์,สกายทูป,บอลลูนรูปสินค้า,ตุ๊กตาโบก,ลูกโป่งตกแต่งสถานที่,ป้ายพองลม

ผลิตลูกโป่ง, ผลิตลูกโป่งตามสั่ง 1 ตันขึ้นไป