ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนการบิน

โรงเรียนการบิน

ให้บริการให้คำปรึกษา การช่วยฝึกบินจำลอง จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติการบินในทุกรูปแบบ รวมถึงหลักสูตรอบรม

โรงเรียนสอนการบิน