ประเภทธุรกิจ

บริการรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสในสถานที่ต่างๆ โทร 089-522-4924, 097-221-0011 พ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ umonium ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้างครอบคลุมการทำลายเชื้อโรคได้หลายชนิด เช่น พ่นฆ่าเชื้อแหล่งชุมชน ตลาดสด อาคารสำนักงาน ร้านค้า-ร้านอาหาร-แหล่งบันเทิง โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน-สถานศึกษา