ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนการบิน

โรงเรียนการบิน

โรงเรียนสอนการบิน

ให้บริการให้คำปรึกษา การช่วยฝึกบินจำลอง จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติการบินในทุกรูปแบบ รวมถึงหลักสูตรอบรม