ประเภทธุรกิจ

ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนานวัตกรรม ระบบอัตโนมัติสำหรับสุตสาหกรรม และอุปกรณ์การตรวจสอบ รวมจนถึงเครื่องอ่านบาร์โค้ด เลเซอร์มาร์กเกอร์ ระบบวิชัน เครื่องมือวัด ไมโครสโคป เซนเซอร์ และเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

จำหน่าย/เครื่องมือวัดเครื่องทดสอบ เครื่องวัดมิเตอร์ เครื่องความสั่นสะเทือน เครื่องตรวจจับ อึลตร้าซาวด์ เครื่องอาร์เอฟวัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องมือช่าง เครื่องสอบเทียบ

จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยในการ บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครืองมือด้านสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

จำหน่าย เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์ รับออกแบบผลิตชุดฝึก,ชุดทดลอง, โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์-ช่างยนต์

นำเข้าอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์

บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์, ไมโครคอนโทรเลอร์

เครื่องมือวิเคราะห์เคมี, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องมือวัดสัญญานไฟฟ้า