บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

ที่อยู่
72 อาคาร พีเอวี ซอย 42 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยในการ บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครืองมือด้านสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม