ประเภทธุรกิจ

อุปกรณ์ดับเพลิงใช้สำหรับสถานี

ยุทธโทปกรณ์ทางทหาร ตำรวจ สัญญาณไฟไซเรนท์ อุปกรณ์กู้ภัย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อุปกรณ์ผจญเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย

อุปกรณ์ดับเพลิงใช้สำหรับสถานี

อุปกรณ์ดับเพลิงใช้สำหรับสถานี

จำหน่ายถังดับเพลิง,เครื่องพ่นหมอกควัน,รับกำจัดขยะติดเชื้อ

จำหน่าย ปลีก-ส่ง ถังดับเพลิง บีบี-กัน ฮอล์บังคับวิทยุ

จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง