ประเภทธุรกิจ

พัดลมอุตสาหกรรม, คูลลิ่งแพค, อุปกรณ์ฟาร์ม, ไซโล, โซล่าเชล

อาหารนก, อุปกรณ์กรงนก

จำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม

จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับฟาร์มไก่

ยาแผนปัจจุบัน

จำหน่ายอาหารนก ขายนก

จำหน่ายอุปกรเลี้ยงสัตว์

อุปกรณ์เลี้ยงไก่ หมู

อุปกรณ์เลี้ยงไก่ หมู

อาหารนก ปลา หมา แมว หนู ฯลฯ