ประเภทธุรกิจ

งาน gps งานสำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้าง (survey), รับงานสำรวจรังวัดทุกประเภท งาน sounding และงานออกแบบต่างๆ ตราสินค้า : t.p.t. survey equipment co., ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจรังวัดมืออาชีพ รับเหมางานสำรวจรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ สำรวจเส้นทางออกแบบถนน สำรวจวางผัง สำรวจกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจออกแบบฯ และงานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งมอบแบบ ผัง พร้อมรายงานผลการสำรวจอย่างละเอียดตรงต่อเวลา

วางผังวางหมุดเข็ม บุรีรัมย์ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านจัดสรร สร้างโรงงาน ทำระดับดินตัด ดินถม และมรดกที่ดิน   บริการเดินเรื่องประสานงานกับสำนักงานที่ดิน ไม่ต้องรอคิวนาน ภายใต้การควบคุมดูแล พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 ทำตามขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

กล้องจุลทรรศน์ Nikon,เครื่องมือวัดและ ทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัดขนาดอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส (CNC Vedio Measuring,Nexiv), เครื่องมือห้อง Lab เครื่องมือสำรวจ, เครื่องมือจักษุแพทย์,แว่นตา และ เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงและสินค้า คุณภาพชั้นนำอื่นๆ หลายประเภท

สำรวจทางน้ำ บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด เราคือผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือสำรวจทางน้ำ อุปกรณ์สำรวจทางน้ำ เครื่องมือสำรวจใต้น้ำ อุปกรณ์สำรวจใต้น้ำ งานสำรวจทางน้ำ ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

งานสำรวจภูมิประเทศ, ทำแผนที่, วางผัง, รังวัดที่ดิน, งานสำรวจด้วยเครื่องรับสัญญาณ gps, งานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง, บริการเช่า - ขายกล้องสำรวจทุกชนิด, บริการให้คำปรึกษางานสำรวจทุกประเภท

สำนักงานรังวัดเอกชน ฉลองการสำรวจ ใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมที่ดิน เลขที่ 354  มีบริการครบวงจร อาทิเช่น งานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด ไม่ต้องต่อคิวรังวัดของทางราชการ ดูแลดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ยื่นเอกสารรังวัด โฉนด นส.3ก.

ให้บริการด้านงานสำรวจเพื่อการออกแบบและเพื่อการก่อสร้าง,ให้บริการด้านงานระบบไฟฟ้า-ระบบประปาสุขาภิบาล

ศูนย์จำหน่าย ให้เช่ากล้องสำรวจ,ซ่อมกล้องเซอร์เวย์, เครื่องวางแนวและทำระดับด้วยแสงเลเซอร์, neolaser,เครื่องมือสำรวจเพื่องานก่อสร้าง อย่างครบวงจรมี เครื่องมือสำรวจ(surveying instrument),ให้แนวแสงเลเซอร์ 2 แนว คือแนวดิ่ง 1 แนว และแนวระนาบ 1 แนว ใช้สำหรับงานวางแนว และงานก่อสร้างภายในอาคาร งานวงกบไม้, งานตกแต่งและงานปรับระดับพื้น