ประเภทธุรกิจ

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด บริษัทรังวัดเอกชน ให้บริการด้านงานต่อไปนี้ บริการสำรวจรังวัดทั่วไป เช่น ทำแผนที่ภูมิประเทศ สำรวจเส้นทาง ออกแบบถนน สำรวจวางผัง สำรวจกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจออกแบบ เป็นต้น บริษัทรังวัดที่ดิน บริการงานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน

มีปัญหาเรื่องเขตที่ดิน จะแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ มีปัญหาพิพาทเรื่องหลักเขตไม่ตรง สำนักงานทองต่อรังวัดเอกชน บุรีรัมย์ ให้บริการรังวัดที่ดิน ไม่ต้องคอยคิวนาน บริการสำรวจรังวัดที่ดิน เซอร์เวย์แบบ สอบเขตที่ดิน แบ่งแปลงที่ดิน แบ่งโฉนดแยกที่ดิน รวมโฉนดที่ดิน รับสำรวจทำหมุดวงรอบ หมุด GPS

งานสำรวจภูมิประเทศ, ทำแผนที่, วางผัง, รังวัดที่ดิน, งานสำรวจด้วยเครื่องรับสัญญาณ gps, งานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง, บริการเช่า - ขายกล้องสำรวจทุกชนิด, บริการให้คำปรึกษางานสำรวจทุกประเภท

สำนักงานรังวัดเอกชน ฉลองการสำรวจ ใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมที่ดิน เลขที่ 354  มีบริการครบวงจร อาทิเช่น งานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด ไม่ต้องต่อคิวรังวัดของทางราชการ ดูแลดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ยื่นเอกสารรังวัด โฉนด นส.3ก.

ให้บริการด้านงานสำรวจเพื่อการออกแบบและเพื่อการก่อสร้าง,ให้บริการด้านงานระบบไฟฟ้า-ระบบประปาสุขาภิบาล

บริการงานสำรวจและออกแบบ เพื่องานด้าน วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

จำหน่าย รับซื้อ บริการซ่อมให้เช่าเครื่องมือสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุมระบบ Mechnic, Electronic กล้องวัดมุมระบบประมวลผล (Total Station) เครื่องวัดระยะทาง เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม,เทปวัดระยะ ไม้วัดระดับ,ขาตั้งกล้องและอุปกรณ์,งานสำรวจและรังวัด

บริการสำรวจรังวัดที่ดิน