ประเภทธุรกิจ

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์และระบบ, ตู้สาขา nec, panasonic

ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเครื่องอิเลคทรอนิค ระบบกล้องวงจรปิดกันขโมย

จำหน่ายและบริการสัญญาณกันขโมย, สัญญาณกันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย กรุงเทพ, สัญญาณกันขโมย สุขุมวิท, ระบบสัญญาณกันขโมยแบบเดินสาย และ ระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย, กันขโมยกรุงเทพ, กันขโมยสุขุมวิท, ติดตั้งกันขโมยทั่วประเทศ, จำหน่ายและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด กล้องวงจรปิด กล้องโดม เครื่องบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิด

สัญญาณกันขโมย ระบบรักษาความปลอดภัย

จำหน่ายและบริการสัญญาณกันขโมย, สัญญาณกันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย กรุงเทพ, สัญญาณกันขโมย สุขุมวิท, ระบบสัญญาณกันขโมยแบบเดินสาย และ ระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย, กันขโมยกรุงเทพ, กันขโมยสุขุมวิท, ติดตั้งกันขโมยทั่วประเทศ, จำหน่ายและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด กล้องวงจรปิด กล้องโดม เครื่องบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิด

จำหน่ายกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด อุปกรณ์กล้องวงจรปิด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง

รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบป้องกันความปลอดภัย ภายใน-ภายนอก

สัญาญาณกันขโมย บริการติดตั้ง และจัดจำหน่ายอุปกรณ์กันขโมยแบบไร้สาย และ IP Camera ตลอดจนเซ็นเซอร์ประหยัดพลังงาน

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องแสกนใบหน้า กล้องวงจรปิด ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถยนต์ ระบบไม้กั้นรถยนต์ครบวงจร ระบบนาฬิกายาม กล้องวงจรปิดไอพี ประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติ ประตูมุนสามขา ระบบประตูโรงแรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมประตูคุณภาพ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด และสินค้าระบบความปลอดภัยครบวงจร

ติดตั้งอุปกรณ์กันขโมย, เครื่องประดับยนต์