ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสุราในและต่างประเทศ เบียร์ ช้าง ไฮเนเก้น อาซาฮี อาชา สิงห์ บุหรี่ กรองทิพย์ สายฝน เครื่องดื่ม น้ำอัดลม ราคา ปลีก-ส่ง

สุรา

จำหน่ายสุราต่างประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สุรา บุหรี่ เหล้า เบียร์

สุรา

จำหน่ายสุรา,เบียร์,เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ

สุราต่างประเทศ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์