ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล กระแสไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ พลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชานอ้อยจากการผลิตน้ำตาล มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

กิจการพัฒนาและดำเนินการต่างๆ เช่น ประยุกต์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในระดับยูทิลิตี้

โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานไฟฟ้าขยะ ที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฎิกูลที่ไม่เป็นของเสียอันตราย มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำประกอบกิจการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอเรชั่น / พลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่นๆ

บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตกระแฟไฟฟ้าและไอน้ำ จำหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ไบโอพาวเวอร์ จำกัด โรงงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบ จำหน่ายเถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สะอาดในกว่า 20 ประเทศเราติดตั้งระบบเบ็ดเสร็จพร้อมส่วนประกอบคุณภาพสูง ช่วยคุณในการสอบถามเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนและการบริการ