ประเภทธุรกิจ

โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานไฟฟ้าขยะ ที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฎิกูลที่ไม่เป็นของเสียอันตราย มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำประกอบกิจการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอเรชั่น / พลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่นๆ

บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล กระแสไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ พลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชานอ้อยจากการผลิตน้ำตาล มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

กิจการพัฒนาและดำเนินการต่างๆ เช่น ประยุกต์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำมันทดแทนน้ำมันเตา บริการดูแลระบบหม้อไอน้ำ ล้างถังน้ำมัน การปรับตั้งการเผาไหม้ เชื้อเพลิงทางเลือกจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วคุณภาพสูง ใช้ได้Burnerทั้งหัวฉีดและRotary Cup และสามารถใช้ได้กับBoiler ทั้งที่เป็นWater tube, Fire tube บริการทำความสะอาดท่อไฟ ล้างถังน้ำมัน น้ำมันทดแทนน้ำมันเตาจตุจักร น้ำมันทดแทน

โททาล มีการผลิตน้ำมันและก๊าซมาเกือบศตวรรษรวมได้แยกออกเป็นพลังงานทดแทนและพลังงานไฟฟ้า โททาลเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิต จัดจำหน่าย และการทำตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันระดับพรีเมี่ยม เป็นอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เรือเดินทะเล

ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในระดับยูทิลิตี้

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ย่านสวนหลวง ประกอบกิจการเกี่ยวกับขยะเชื้อเพลิง กำจัดขยะฝังกลบ ทำให้เกิดคุณภาพอากาศที่สะอาดไร้มลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยแก้ปัญหาการกำจัดขยะของชุมชน เพื่อผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน