บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
13.819368
พิกัด
13.819368, 100.556845

สินค้าและบริการ

บริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

  • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โคเจนเนอเรชั่น / พลังความร้อน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
  • ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่นๆ