ประเภทธุรกิจ

บริการรับฝากเอกสาร  กระบวนการจัดเก็บและบริหารเอกสารของ kdc ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ ระบบบาร์โค้ดในการสืบค้น และจัดเก็บทุก  ขั้นตอน กระบวนการนำกล่องเอกสารเข้าคลังเอกสาร ของบริษัทฯ การดูแลรักษาความสะอาด และกำจัดแมลง

เอพีที ดาต้า สตอเรจ เป็นบริษัทผู้ให้บริการรับฝากและดูแลจัดเก็บเอกสาร หรือเรียกว่าคลังเก็บเอกสาร ที่ให้บริการกับทุกองค์กร เน้นให้บริการที่ได้มาตรฐานการจัดเก็บและค้นหาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บริการด้วยความรวดเร็วว่องไว ลดภาระการดูแล ลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน บริการด้านการบริหารการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( Data storage management) บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บกล่องเอกสาร บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ บริการสแกนเอกสารและบริการจัดทำรายงานข้อมูลเอกสาร บริการเรียกคืนและสืบค้นเอกสารข้อมูลด้วยระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ บริการจัดส่งเอกสารตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ด้วยระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางศูนย์ช่วยคุณ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายบริษัท ทางศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ ให้บริการพิเศษ - บริการรับทำลายเอกสาร เอกสารสำคัญ เอกสารความลับ เอกสารทางบัญชีหมดอายุการจัดเก็บ เอกสารราชการ หมดอายุการจัดเก็บ - บริการรับทำลายเอกสารทางบัญชี - บริการรับทำลายเอกสารในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ วิลแอนด์ไวท์รีไซเคิลดำเนินธุรกิจบริการทำลายเอกสารสำคัญปี 2551 ให้บริการรับทำลายเอกสารข้อมูลสำคัญที่ต้องการทำลายจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน เอกสารทางบัญชีหมดอายุการจัดเก็บ ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ เมื่อหมดอายุการจัดเก็บ 5 ปี 10 ปี ทางศูนย์มีทีมงาน

บริหารการจัดเก็บเอกสาร, บริการจัดเก็บเอกสาร, บริการรับส่งเอกสารจัดเก็บ, บริการนำส่งเอกสาร, บริการขนย้ายเอกสาร, จัดเอกสาร, รับจัดเก็บเอกสาร, โกดังเก็บเอกสาร, คลังเก็บเอกสาร, เก็บเอกสารแบบรายกล่อง, บริการบรรจุเอกสารลงกล่อง, บริการห้องตรวจเช็คเอกสาร, บริการออนไลน์ตรวจสอบเอกสาร, สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริหารการจัดเก็บเอกสาร, บริการจัดเก็บเอกสาร, บริการรับส่งเอกสารจัดเก็บ, บริการนำส่งเอกสาร, บริการขนย้ายเอกสาร, จัดเอกสาร, รับจัดเก็บเอกสาร, โกดังเก็บเอกสาร, คลังเก็บเอกสาร, เก็บเอกสารแบบรายกล่อง, บริการบรรจุเอกสารลงกล่อง, บริการห้องตรวจเช็คเอกสาร, บริการออนไลน์ตรวจสอบเอกสาร, สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริการรับทำลายเอกสาร

ผู้ให้บริการด้านการจัดการธุรกิจแบบ TPTAL BUSINESS MANAGEMENT SERVICE CENTER ได้แก่ 1.บริการคลังจัดเก็บเอกสาร 2.บริการคอมพิวเตอร์เทคนิค 3.บริการด้านบัญชี 4.บริการสอบบัญชี 5.บริการพิเศษอื่นๆ