เอพีที ดาต้า สตอเรจ

ที่อยู่
72/15 หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( Data storage management)

  • บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บกล่องเอกสาร
  • บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์
  • บริการสแกนเอกสารและบริการจัดทำรายงานข้อมูลเอกสาร
  • บริการเรียกคืนและสืบค้นเอกสารข้อมูลด้วยระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
  • บริการจัดส่งเอกสารตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • ...