ประเภทธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ โรงงานผลิตน้ำมันพืช นนทบุรี ปทุมธานี ผู้ผลิต ขายส่ง น้ำมันพืช สำหรับปรุงอาหาร และ กากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มดิบ รองรับการผลิตอาหารสัตว์ น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ (fatty acid) เพื่ออุตสาหกรรม เช่น กรดน้ำมันปาล์ม   ส่งออกกากถั่วเหลือง น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์

บริษัท เจ-ออยล์ มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายโมดิฟายด์สตาร์ช (Modified Starch) และน้ำมันเพื่อการประกอบอาหาร (Edible Oil) สำหรับโมดิฟายด์สตาร์ชบางชนิดที่มีความพิเศษเราได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น น้ำมันเพื่อการประกอบอาหารของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราโอลีน สายรุ้ง เนยเทียมและไขมันพืชตราเพ็ญ, ผู้ผลิตน้ำมันพืช, น้ำมันปาล์ม, palm oil, ไขมันพืช, มีวิตามินอี, ผู้จำหน่ายน้ำมันพืช, น้ำมันพืชโอลีน, cooking oil, trans fat og., ไม่มีโคเลสเตอรอล

สหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี จำกัด เป็นผู้ผลิตอ้อย จำหน่ายอ้อยที่มีคุณภาพ ผลิตและจำหน่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

รับซื้อมะพร้าวรองรับปริมาณผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง และผลิตน้ำมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำกะทิ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากมะพร้าว จำหน่ายในประเทศและส่งออกได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ค้าน้ำมันปาล์ม ค้าขายผลผลิตทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์ม

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในจังหวัดตราด

โรงงานน้ำมันปาล์ม นครศรีธรรมราช ผู้ผลิตน้ำมันพืชจากผลปาล์มน้ำมัน

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำมันปาล์ม ยี่ห้อ ธารทอง