Business Type

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ โรงงานผลิตน้ำมันพืช นนทบุรี ปทุมธานี ผู้ผลิต ขายส่ง น้ำมันพืช สำหรับปรุงอาหาร และ กากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มดิบ รองรับการผลิตอาหารสัตว์ น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ (fatty acid) เพื่ออุตสาหกรรม เช่น กรดน้ำมันปาล์ม   ส่งออกกากถั่วเหลือง น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์

บริษัท เจ-ออยล์ มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายโมดิฟายด์สตาร์ช (Modified Starch) และน้ำมันเพื่อการประกอบอาหาร (Edible Oil) สำหรับโมดิฟายด์สตาร์ชบางชนิดที่มีความพิเศษเราได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น น้ำมันเพื่อการประกอบอาหารของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราโอลีน สายรุ้ง เนยเทียมและไขมันพืชตราเพ็ญ, ผู้ผลิตน้ำมันพืช, น้ำมันปาล์ม, palm oil, ไขมันพืช, มีวิตามินอี, ผู้จำหน่ายน้ำมันพืช, น้ำมันพืชโอลีน, cooking oil, trans fat og., ไม่มีโคเลสเตอรอล

สหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี จำกัด เป็นผู้ผลิตอ้อย จำหน่ายอ้อยที่มีคุณภาพ ผลิตและจำหน่ายปาล์มน้ำมัน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

รับซื้อมะพร้าวรองรับปริมาณผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง และผลิตน้ำมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำกะทิ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากมะพร้าว จำหน่ายในประเทศและส่งออกได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ค้าน้ำมันปาล์ม ค้าขายผลผลิตทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์ม

โรงงานน้ำมันปาล์ม นครศรีธรรมราช ผู้ผลิตน้ำมันพืชจากผลปาล์มน้ำมัน

Palm oil mill of Trat, we producer of Crude Palm Oil (CPO)

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำมันปาล์ม ยี่ห้อ ธารทอง