ประเภทธุรกิจ

ผลิตเครื่องจักรทำน้ำมันปาล์ม

ตัวกรองน้ำมันพืช

โรงงานกลั่นน้ำมันพืช