ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายไก่สด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไก่เนื้อ ไก่สด ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป จำหน่ายลูกไก่ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในภาคเกษตรกรรม ผ่านมาตรฐานสากล ยินดีให้บริการ

จำหน่าย นกสวยงาม สายพันธุ์เลิฟเบิร์ด

จำหน่ายและรับเพาะเลี้ยงนกสวยงาม

จำหน่ายไก่สดและชิ้นส่วนไก่ทุกประเภท

โรงงานฆ่าและชำแหละไก่สด

จำหน่ายไก่บ้าน,ไก่ไข่โกยเจง,เป็ดไทยพร้อมส่งทั่วกรุงเทพ,ปริมณฑล

จำหน่ายเนื้อไก่

เนื้อไก่สด

ขายไก่สด