ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายพันธุ์ไก่ดำ, ไก่ดำชำแหละ

จำหน่ายสัตว์ปีก ลูกเป็ก,ลูกไก่ โรงฟักไข่สัตว์ปีก ฟาร์มเป็ดพันธุ์

บริษัท พีเอ ปรารถนาพร จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน สัตว์ในฟาร์มทุกตัวของทางเราแข็งแรง ปราศจากโรค รับประกันคุณภาพ ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวเกี่ยวกับสัตว์ปีกทุกประเภท บริการเปรียบเสมือนครอบครัว สามารถไว้ใจได้ ยินดีให้บริการ ในเขตบ่อทอง

บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน ฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร กิจการฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งแรกในจังหวัดลพบุรี สะอาดปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐาน สัตว์ในฟาร์มทุกตัวของทางเราแข็งแรง ปราศจากโรค รับประกันคุณภาพ ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

บริษัท ไทยฟู้ดส์โพลทรีย์ฟาร์ม จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายลูกไก่พันธุ์เนื้อ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยินดีให้บริการ

ชิ้นส่วนไก่สด

แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จำกัด ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา สะอาดปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐาน สัตว์ในฟาร์มทุกตัวของทางเราแข็งแรง ปราศจากโรค รับประกันคุณภาพ ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ผลิตลูกสุกรกว่า 20,000 ตัวต่อเดือน

บริษัท พนัสแฮชเชอรี่ จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไก่ทุกชนิด ขายส่งไข่ไก่ สดจากฟาร์ม ได้คุณภาพมาตรฐาน ไก่ในฟาร์มทุกตัวของทางเราแข็งแรง ปราศจากโรค รับประกันคุณภาพ ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ สามารถไว้ใจได้ ยินดีให้บริการ ในจังหวัดชลบุรี

บริษัท เอเป็กซ์ บรีดเดอร์ฟาร์ม จำกัด ขยายพันธุ์สัตว์-เลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มไก่ เป็ด ห่าน หงส์ สัตว์ปีกจำพวกนก) สะอาดปลอดภัย ได้คุณภาพมาตรฐาน สัตว์ในฟาร์มทุกตัวของทางเราแข็งแรง ปราศจากโรค

จำหน่ายไก่ป่าซอนเนอรัส, ไก่ป่าอินเดีย, ไก่ฟ้า, นกยูง อีกหลายชนิดแบ่งจำหน่าย ทางฟาร์มมี นกยูงเผือก ไก่ฟ้านานาชนิด ไก่ป่าหายากต่างๆ แบ่งจำหน่าย สามารถโทร