บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

ที่อยู่
21/61 สยามเวอร์เทค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
13.86443, 100.57298

ข้อมูลธุรกิจ

เนื่องจากปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีของเสียจากกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกากของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท...

สินค้าและบริการ

บริการของเรา

*Co-incineration การเผาทำลายกากของเสียอุตสาหกรรมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Rotary Kiln) เป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับในสากล และเป็นวิธีที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูง

*Recycle เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม...