Business Type

ผลิตสื่อ บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำละคร บันทึกเทปโทรทัศน์

รับจ้างฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์ใหม่ ภาพยนตร์ชนโรงหนังเก่า หนังใหม่ หนัง ภาพยนตร์ FM 94 MHZ ระบบเสียงดิจิตอล ฉายระบบซีนอลเรเซอร์

รับจ้างฉายหนังกลางแปลงตามหมู่บ้าน

ติดตั้งเครื่องเสียงในโรงภาพยนต์

ขายอะไหล่ภาพยนต์

รับฉายหนังกลางแปลง ทั่วประเทศ

รับฉายหนังกลางแปลง

จำหน่าย CD เพลง

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ประกอบด้วยพื้นที่เพื่อขายหรือให้เช่าในธุรกิจสร้างภาพยนตร์, ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำและ/หรือประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์, บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์, บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์,บริการเทคนิคด้านภาพ, ให้เช่าโรงถ่ายภาพยนตร์โดยมีสตูด