Business Type

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

เพาะเลี้ยงสาหร่ายตรามุกหยก

ส่งออกสาหร่ายทั้งในและนอกประเทศ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

สาหร่ายดิบและปรุงรส วาซาบิ สแน็ค ขนมขบเคี้ยว

สาหร่ายดิบและปรุงรส วาซาบิ สแน็ค ขนมขบเคี้ยว

Noodle From Sea Weed Extract