Business Type

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

ส่งออกสาหร่ายทั้งในและนอกประเทศ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

เพาะเลี้ยงสาหร่ายตรามุกหยก

Noodle From Sea Weed Extract

สาหร่าย, ถั่วอบสมุนไพร

ผลิตและจำหน่ายสาหร่าย ยี่ห้อ แสงตะวัน

สาหร่ายทะเลปรุงรส