Online Catalog

ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิศ

Brand :  ATP
Add to RFQ

ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิศ

ATP เราเป็นโรงงานที่รับออกแบบ ผลิต ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับทำเป็น ออฟฟิศ สำนักงาน ทั้งแบบติดตั้งถาวร หรือ ตู้สำนักงานแบบเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเรามีทีมงานผู้เชื่ยวชาญในการควบคุมการสร้างและการผลิต ทำให้ได้สิ่งปลูกสร้างที่สวยงามและแข็งแรง สามารถสร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ หรือให้ทางเราช่วยออกแบบให้ได้

Usability
  • ใช้เป็นสถานที่ทำงาน พักผ่อนได้ 

Please request for more details or contact our customer service for more information.