ประเภทธุรกิจ

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,หจก,หสม, รับจดทะเบียนประกันสังคม, รับจดทำบัญชีภาษีอากรรายเดือน, รับปิดบัญชี ภาษีเงินได้นิติบุคคล สิ้นปี, รับจัดพิมพ์งานเอกสารต่างๆ

บริษัท พีรวิชญ์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริษัททำบัญชีให้กับธุรกิจ sme วางระบบภาษี ด้วยราคาที่สมเหตุผล เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร) ช่วยลดรายจ่ายให้ธุรกิจรายย่อยและผ่านความยุ่งยากการเสียเวลากับเรื่องงานบัญชีและการยื่นชำระภาษีครบตามกฎหมายตรงกำหนดเวลา ป้องกันปัญหาถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับ-เงินเพิ่มและป้องกันการถูกเรียกสอบย้อนหลัง

 บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ธุรกิจ smes กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนบริษัท กทม พร้อมดำเนินงานครบวงจรตั้งแต่ การจองชื่อนิติบุคคล รายชื่อผู้ถือหุ้น ทำตรายาง กำหนดทุนจดทะเบียน กำหนดที่ตั้งนิติบุคคล เลือกวัตถุประสงค์ ประชุมแต่งตั้งกรรมการและอำนาจกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

สำนักงานบัญชีบ้านบึง ให้คำแนะนำปรึกษาบริการรับทำบัญชีทุกเล่มและการจัดเก็บเอกสารพื้นฐาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีของกิจการ เพื่อรับผิดชอบในการทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดให้นิติบุคคล รับวางระบบบัญชี รับทำบัญชีชลบุรี ทําสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดให้จัดทํา ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย

มีปัญหาเรื่องการทำบัญชี มีปัญหาเรื่องการยื่นภาษี มีปัญหาเรื่องเงินสมทบประกันสังคม ติดต่อเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจ หากเราช่วยท่านได้ เรายินดีให้บริการ ให้คำแนะนำและบริการรับจัดทำบัญชีร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อย ซื้อมาขายไป ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน วางระบบบัญชีทำครบทุกขั้นตอนทุกวันที่ 1-4 ของทุกเดือน ทางบริษัทจะนัดรับเอกสารบัญชีจากท่าน

กัลยกร การบัญชี เป็นสำนักงานบัญชี ลาดหลุมแก้ว รับทำบัญชีปทุมธานี รับทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีธุรกิจห้างร้าน ทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ทำบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก รับทำบัญชีสำหรับอาชีพอิสระ รับทำบัญชีให้คนขายออนไลน์ ธุรกิจส่งสินค้าโลจิสติก โดยนักบัญชีมืออาชีพ erp solution อัตราค่าบริการทำบัญชีคิดตามจำนวนเอกสาร

สำนักงานบัญชีนนทบุรีให้คำปรึกษาทางธุรกิจรับทำบัญชี-จัดการด้านภาษี ให้กับธุรกิจทุกประเภท ทั้งระบบ offline และ online (ธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์) ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในทุกๆวงการ ไม่เว้นแต่วงการบัญชีเองสำนักงานบัญชีที่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับการทำงานก็จะช่วยลดภาระงานที่หนักอึ้ง

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเพิ่มทุน-ลดทุน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนย้ายสถานประกอบการแก้ไขข้อบังคับ-แก้ไขวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง บริษัทรับเดินเรื่องงานขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ใกล้ฉัน นนทบุรี work permit service

ทำธุรกิจเจอปัญหาภาษี เจอปัญหาการทำบัญชี ปรึกษาเราได้ มีทางออกที่ดีและถูกต้องให้ลูกค้าเสมอ ให้บริการเขตพื้นที่ ปากเกร็ด, บางบัวทอง, บางใหญ่, บางกรวย, ไทรน้อย, กรุงเทพและปริมณฑล ติดต่อ บริษัท ธรรมรวยพร การบัญชี จำกัด โทร. 02-922-9676, 081-554-0544, 086-617-8282   รับจดทะเบียนพาณิชย์

บริการของเรา รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 1) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล