ประเภทธุรกิจ

จำกัด มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้ ปริมาณเอกสาร ของกิจการ การจัดเก็บเอกสารของกิจการ ภาระและระยะทางในการรับส่งเอกสาร จำนวนเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและจัดทำบัญชี งานบริการจัดทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000.- บาท/เดือน งานบริการด้านตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 7,000.- บาท/ งานบริการด้านจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วน บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี / จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษี บริการรับทำบัญชี รายเดือน รายปี บริการยื่นแบบรายปี : ภงด.50 , ภงด.51 / รายเดือน : ภพ.30 , ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54...