ประเภทธุรกิจ

นำเข้าอุปกรณ์เครื่องทอผ้าและสายพานกำลังส่ง

ทอผ้าดิบ

บริการให้เช่าโรงงาน

โรงงานทอผ้า

ทอผ้าดิบจำหน่ายในประเทศ

จำหน่ายใบมีดสำหรับโรงทอผ้า

จำหน่าย บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักรทอผ้า

เอเย่นขายเครื่องจักรสิ่งทอ