ประเภทธุรกิจ

นำเข้าอุปกรณ์เครื่องทอผ้าและสายพานกำลังส่ง

ทอผ้าดิบ

บริการให้เช่าโรงงาน

โรงงานทอผ้า

ทอผ้าดิบจำหน่ายในประเทศ

ผลิต จำหน่าย เคมีภัณฑ์สิ่งทอ

จำหน่ายใบมีดสำหรับโรงทอผ้า