ประเภทธุรกิจ

นำเข้าอุปกรณ์เครื่องทอผ้าและสายพานกำลังส่ง

นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องทอผ้า

ฟันหวีสำหรับเครื่องจักรทอผ้า

ผลิตกระสวยทอผ้า

ผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออกลูกไม้ตกแต่ง ประดับ สินค้าประเภทแฟนซี, ชายผ้าครุย, ผ้าม่าน

ผลิตผ้าลูกไม้

จำหน่ายอะไหล่เครื่องทอผ้า

นำเข้าอะไหล่สิ่งทอ

การ์เม้นท์