ประเภทธุรกิจ

โดยการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ความถนัดทางด้านพื้นฐานวิศวกรรม ความถนัดด้านทฤษฎีทัศนศิลป์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ และรวมถึงหลักสูตรนานาชาติทุกวิชา ในระดับชั้น ประถมปีที่ 1-6 และระดับมัธยมปีที่ 1-6

มืออาชีพด้านงานบัญชี พร้อมให้คำแนะนำปรึกษางานบัญชี, ภาษี, งบการเงิน ไปจนถึงบริการงานจดทะเบียนกับทางราชการ ให้บริการรับทำบัญชีทั่วประเทศ รับวางระบบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีความแม่นยำ, ถูกต้อง, รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รับทำบัญชีและยื่นภาษี รับทำงบการเงิน, ปิดงบการเงิน

โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาจีน

รับกวดวิชาฟิสิกซ์

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชา

สอนภาษาและกวดวิชา กวดวิชานักเรียนประถม มัธยม และบุคคลทั่วไป

ติวเข้ม สอนพิเศษ ระดับ ป.3 ถึง ม.6,วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3 - ม.3.คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6,สอนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 5 - 10,บริการปรึกษางานวิจัย รายงาน โครงงาน แปลเอกสาร ทำเว็บไซด์ เขียนโปรแกรมเว็บฐานข้อมูล ทำสื่อการสอน CAI ตัดต่อวีดีโอ งานนำเสนอต่างๆ

สอนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษและสอนดนตรี เช่น อูคูเลเล่, กีตาร์โปร่ง, กีตาร์ไฟฟ้า, กลองชุด

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ

สอนการบ้าน สอนพิเศษ ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน