ประเภทธุรกิจ

รถพ่วงบรรทุกดิน ทราย หิน

บริการรถรับจ้าง ขน-ย้ายสินค้า-รถขุดตัก-เครน-สินค้า-ย้ายบ้าน, เครื่องจักรกล-สินค้าต่างๆ ทั่วประเทศ-ทุกวัน 24 ชม. ติดเวลา 6:00 - 9:00 / 16:00-20:00 น., รถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน, รับยกเสา ยกจั่ว-โรงงาน

รถราง

รับบริการขนส่งทั่วประเทศโดยรถพ่วง รถเดี๋ยว และรถพื่นเรียบ

รถพ่วงบรรทุกดิน ทราย หิน

รถยนต์บรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้าทางบก