ประเภทธุรกิจ

แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรคุณภาพ

แพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทย-จีน การนวดไทย บำบัด และส่งเสริมสุขภาพ การเรียน การสอน วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และ การนวดไทย

คลินิกรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์แผนไทยและด้วยยาสมุนไพร

รักษาโรคทั่วไปทางการแพทย์ไทย-จีน, ฝั่งเข็ม

คลินิกรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์แผนไทยและด้วยยาสมุนไพร

นวดแผนไทย บริการนวดเพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทย

คลินิกแพทย์แผนไทย นวดรักษาและบำบัดโรค นวดรักษาเส้นอัมพฤกษ์ อัมพาต นวดรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท นวดรักษา ปวดข้อเข้า ปวดขา ปวดแขน ปวดคอ ปวดหลัง ปวดสะโพก รักษาด้วยยาสมุนไพร โรคในช่องปาก เหงือกฟัน โรคภูมิแพ้

เปิดสอนหลักสูตรการนวดไทย 372 ชั่วโมง