ประเภทธุรกิจ

ระบบเสาทีวี, จานดาวเทียม

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง

จำหน่ายและรับซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ

ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายอะไหล่วิทยุ