ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

จำหน่ายอะไหล่โทรทัศน์และวิทยุ

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

จำหน่ายและรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า IT

จำหน่ายวิทยุ , ซ่อมวิทยุ

ฟิวส์ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายวิทยุ