ประเภทธุรกิจ

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายอะไหล่โทรทัศน์และวิทยุ

จำหน่ายและรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า IT

ฟิวส์ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

วิทยุ โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือ เช่นสว่าง ไขควง คีม

จำหน่ายและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า