ประเภทธุรกิจ

วิทยุ โทรทัศน์ ทุกยี่ห้อ

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

วิทยุโทรทัศน์

จำหน่ายอะไหล่โทรทัศน์และวิทยุ

อะไหล่เครื่องเสียง