ประเภทธุรกิจ

รับชำระ,ติดตั้ง,โอน,ย้ายโทรศัพท์

ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ

รับติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน