ประเภทธุรกิจ

รับชำระค่าบริการ ค่าโทรศัพท์ เติมเงินออนไลน์ เบอร์มือถือ ชำระค่าบริการ M PAY ชำระค่าไฟ ชำระค่าโทรศัพท์

ทำงานให้กับบริษัทอื่น เกี่ยวกับ CALL-CENTER

บริการ ประกัน

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์, ศูนย์บริการลูกค้า

รับเหมาเดินสายระบบสื่อสาร

คอลเซ็นเตอร์

ให้บริการ Telemarketing แก่บริษัท และบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

รับบริการจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

รับชำระเงิน