ประเภทธุรกิจ

รับชำระค่าบริการ ค่าโทรศัพท์ เติมเงินออนไลน์ เบอร์มือถือ ชำระค่าบริการ M PAY ชำระค่าไฟ ชำระค่าโทรศัพท์

บริการ ประกัน

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์, ศูนย์บริการลูกค้า, ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP, ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์, กล้องทีวีวงจรปิด, ระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด, เครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ทำงานให้กับบริษัทอื่น เกี่ยวกับ CALL-CENTER

ให้บริการ Telemarketing แก่บริษัท และบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

รับบริการจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริการจัดหาและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ในส่วนงานการตลาดทางตรงและศูนย์บริการข้อมูลตัวแทน ให้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์, ศูนย์บริการลูกค้า