ประเภทธุรกิจ

LLOYD S AGENT BANGKOK, SURVEY REPORT, SURVEY, CLAIM SETTLING, LLOKP S CLAIM SETTLING AGENT, DAMAGED CARGO SURVEY, MARINE SURVEY

ตรวจสอบสินค้า

รับสำรวจใต้พื้นทะเล ทั้งสิ่งมีชีวิต พืชใต้ท้องทะเล สัตว์น้ำใต้ทะเล

เอเย่นส่งเบียร์สิง

บริการสำรวจภัยการปกครองทางทะเล

ตรวจสอบ ซ่อมเรือ และสินค้าที่มากับเรือ