ประเภทธุรกิจ

บริการต่อเรือและซ่อมเรือ

ตรวจสอบสภาพเรือ ตรวจสอบมาตรฐาน เครื่องจักรกล ตรวจสอบและออกใบรับรอง การประเมินผล ระบบบริหารคุณภาพ การจัดการ

รับจัดหาของให้เรือสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์ ที่ใช้ภายในเรือ

เป็นอู่ซ่อมเรือเดินทะเล

รับซ่อมเรือเดินทางทะเล

ทำเกี่ยวกับเรือ ต่อเรือ ซ่อมเรือ

อู่ซ่อมเรือ

รับซ่อมเรือเดินสมุทร

ซ่อมเรือเดินทะเล จำหน่ายระบบเตือนภัย ตรวจระบบไฟฟ้าในเรือ

ทำเกี่ยวกับเรือ ต่อเรือ ซ่อมเรือ