ประเภทธุรกิจ

บริการต่อเรือและซ่อมเรือ

ตรวจสอบสภาพเรือ ตรวจสอบมาตรฐาน เครื่องจักรกล ตรวจสอบและออกใบรับรอง การประเมินผล ระบบบริหารคุณภาพ การจัดการ

เป็นอู่ซ่อมเรือเดินทะเล

รับจัดหาของให้เรือสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์ ที่ใช้ภายในเรือ

รับซ่อมเรือเดินทางทะเล

ทำเกี่ยวกับเรือ ต่อเรือ ซ่อมเรือ

อู่ซ่อมเรือ

รับซ่อมเรือเดินสมุทร

ซ่อมเรือเดินทะเล จำหน่ายระบบเตือนภัย ตรวจระบบไฟฟ้าในเรือ

ต่อเรือ รับซ่อมเรือ

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล

Sorry, we can't find ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.