ประเภทธุรกิจ

บริษัท บีคอน ออฟชอร์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบงานใต้น้ำ เช่น การตรวจสภาพใต้ท้องเรือเดินทะเล ท่อส่งก๊าซและน้ำมัน แท่นขุดเจาะในอ่าวไทย ในเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริการต่อเรือและซ่อมเรือ

ตรวจสอบสภาพเรือ ตรวจสอบมาตรฐาน เครื่องจักรกล ตรวจสอบและออกใบรับรอง การประเมินผล ระบบบริหารคุณภาพ การจัดการ

เป็นอู่ซ่อมเรือเดินทะเล

รับจัดหาของให้เรือสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์ ที่ใช้ภายในเรือ

รับซ่อมเรือเดินทางทะเล

ต่อเรือ รับซ่อมเรือ

ทำเกี่ยวกับเรือ ต่อเรือ ซ่อมเรือ

รับจ้างซ่อมและต่อเรือเหล็ก

ซ่อมอุปกรณ์เดินเรือ